• StudieplannerPro Leerlingvolgsysteem

Privacyverklaring StudieplannerPro

Met deze privacyverklaring verklaart StudieplannerPro VOF hierna te noemen StudieplannerPro, haar privacybeleid. Met uw bezoek aan deze website, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Wanneer u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Studieplanner u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan deze website.

StudieplannerPro respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. StudieplannerPro kan de gegevens bekendmaken om aan wettelijke eisen te voldoen, om te reageren op claims dat een vermelding of ander materiaal inbreuk op de rechten van derden vormt, of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van een ieder te beschermen.

StudieplannerPro verwerkt slechts persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. De gegevens die StudieplannerPro ontvangt van bezoekers van haar website zijn naam contactpersoon, naam bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en website. Deze gegevens worden na afloop van de relatie vernietigd.

StudieplannerPro heeft tevens kennis van persoonsgegevens die zij van derden krijgen uit hoofde van haar functie en de aard van haar bedrijfsvoering. StudieplannerPro heeft daarvoor een bewerkersovereenkomst met die derde partijen afgesloten. De persoonsgegevens die StudieplannerPro voor derden bewerkt zijn: e-mailadres, naam, rooster, huiswerk, cijfers, weging van de cijfers, omschrijving van de toets en type huiswerk. Deze gegevens worden na een jaar vernietigd, aan het begin van het nieuwe studiejaar. Behalve de cijfers, deze blijven staan zolang de derde deze nodig acht voor haar bedrijfsvoering.

StudieplannerPro verstrekt de persoonlijke gegevens die haar ter beschikking zijn gesteld niet aan derden en/of commerciële partijen

StudieplannerPro maakt gebruik van cookies, echter alleen van functionele cookies. Een functionele cookie is een cookie die strikt noodzakelijk is voor de diensten van deze website en geen persoonsgegevens van bezoekers vastlegt. Voor deze functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd en vallen dus ook buiten de cookiewet.

StudieplannerPro gaat met grote voorzichtigheid om met de gegevens die StudieplannerPro ter beschikking zijn gesteld. StudieplannerPro erkent haar verantwoordelijkheid. StudieplannerPro werkt met een Comodo Positive SSL met 256 Bits encryptie als mede fysieke maatregelen (beperkt aantal medewerkers met toegang) om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. StudieplannerPro kan echter niet alle beveiligingsrisico’s uitsluiten. StudieplannerPro kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer onbevoegden toegang tot de gegevens hebben door een toedoen die buiten het bereik van StudieplannerPro ligt.

Gebruikers van StudieplannerPro hebben de mogelijkheid om hun gegevens in te zien. Iedere gebruiker heeft een persoonlijke login waarmee de mogelijk is om de persoonsgegevens in te zien en deze gegevens te verwijderen.

StudieplannerPro doet haar uiterste best om geen gegevens van minderjarige onder de zestien jaar te verwerken anders dan na toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Mocht dat onverhoopt toch gebeurt zijn, neem dan contact op met StudieplannerPro zodat StudieplannerPro de gegevens kan wissen.

Contactpersoon voor StudieplannerPro is Perry de Raad.

Wanneer u vindt dat StudieplannerPro niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met StudieplannerPro. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen plaatst StudieplannerPro ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik te staken van deze website. Doorgaand gebruik van deze website en StudieplannerPro-diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe privacybeleid te zijn gebonden.

Het adres van StudieplannerPro is:
StudieplannerPro
Haarsteegsestraat 62
5254 JS Haarsteeg
Nederland