• StudieplannerPro Leerlingvolgsysteem

Magister koppeling

Op 18 september 2018 is in Magister een beheerscherm beschikbaar gesteld voor het verlenen van toestemming aan derde partijen die toegang wensen tot de Magister Public API. De school kan hierin aangeven welke partijen middels de Magister Public API toegang mogen krijgen tot de gegevens in Magister.

Beheerscherm

Het beheerscherm is beschikbaar gesteld met de meest conservatieve inrichting (privacy by default). Dat betekent dat partijen alsnog consent toegang moet worden gegeven tot de gegevens.

Magister Beheerscherm

Magister Public API

Magister heeft geheel belangeloos de urgentie bij de scholen aangekaart om StudieplannerPro expliciet toestemming te verlenen in het kader van de begeleiding van de leerlingen. Als de toestemming is verleend, is dit zichtbaar in de lijst met scholen. Om dit te controleren ga je naar de inlogpagina van StudieplannerPro, klik op "Inloggen met Magister" en zoek de school.

Als de school daar niet bijstaat, moet door het instituut een verzoek bij de school worden ingediend om StudieplannerPro toegang te verlenen tot de Magister Public API.

Op 27 november 2018 hebben de scholen een digitale nieuwsbrief ontvangen die volledig is gewijd aan de Magister koppeling voor derden: https://www.magister.nl/magister-koppeling-voor-derden. Onderaan deze nieuwsbrief staat een link naar de FAQ, die minstens zo interessant is: https://www.magister.nl/faq-magister-koppeling-huiswerkinstituten.

Het is zorg de toestemming zo snel mogelijk van de school te krijgen, per 18 december 2018 treedt de nieuwe inlogprocedure in werking, waarna het niet meer mogelijk is gegevens uit te lezen met de eerder verstrekte toegangssleutel.

Informatie voor scholen

Scholen kunnen op het Klantendeel van de Magister website informatie terugvinden over wie toegang mogen krijgen tot de Magister Public API, zie: https://support.schoolmaster.nl/Plusdiensten/API (inloggen vereist).

Ook is voor elke geaccrediteerde partij expliciet vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en voor welk doel, zie: https://support.schoolmaster.nl/Plusdiensten/Magister-Public-API/Register.